De diensten van HBZ

HBZ_entree200x170Acceptabele risico’s

Kritische accountant: niet altijd leuk, wél erg nuttig. Als ondernemer kunt u oorspronkelijk al te optimistisch gestemd zijn over kansen en mogelijkheden en te weinig kritisch op de zwakten en bedreigingen. Wij durven indringende vragen te stellen waardoor keuzes heroverwogen kunnen worden en risico’s tot een acceptabel niveau worden teruggebracht.

Bij belangrijke projecten

Bent u bezig om een technisch innovatief en risicovol project op te starten? Is de financiering nog niet rond? Kleven er grote financiële risico’s aan? Kan het project de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen? Bij de uitwerking van financiële paragrafen komt onze expertise goed van pas. En bij de uitwerking van plannen zijn wij een goed klankbord.
Wij investeren in het optimaliseren van de bedrijfsvoering van onze klant. Wij maken in samenspraak met de ondernemer financiële analyses over het resultaat zoals dat tot stand is gekomen.

Werk-kapitaal

Wij leggen de ondernemer uit welke mogelijkheden er zijn om rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en fiscale positie te verbeteren. Daarbij bespreken wij de mogelijkheden om het werkkapitaal te managen. De praktijk leert immers dat met name MKB-ondernemers in beslag worden genomen door hun core-business en niet toekomen aan deze secundaire zaken. Hierdoor moet er te vaak een beroep worden gedaan op kort vreemd vermogen.

SBR: Standard Business Reporting

SBR wordt het uniforme formaat voor de uitwisseling van financiële gegevens. SBR is er tot nu vooral op gericht om bestaande rapportages, zoals de jaarrekeningen en fiscale aangiften, elektronisch te laten verlopen volgens een uniform formaat.
Een SBR-rapportage komt eenvoudiger tot stand dan een traditionele rapportage. Dat betekent een administratieve lastenverlichting.

Taxonomie

Daarnaast wordt gewerkt aan de banken taxonomie. ABN Amro, ING en de Rabobank hebben de handen ineengeslagen om tot uniforme definities te komen van de informatie die zij nodig hebben over hun cliënten. Ook andere partijen zullen de voordelen gaan zien van het gebruik van SBR (denk aan brancheorganisaties, kredietbeoordelaars, enz.)
Zowel de belastingdienst als banken verlangen bepaalde waarborgen over de betrouwbaarheid van informatie. Wij zijn als geen ander instaat om op objectieve wijze werkzaamheden te verrichten die de kwaliteit van de aangeleverde informatie verbeteren.