Belastingen

blauwe_env200x170Onze maatschappij kan niet zonder maar uw bijdrage moet wel in verhouding zijn met de omstandigheden van uw onderneming. De kennis en ervaring bij HBZ zorgen voor probleemloze, afgewogen aangiften.

Maak uw keuze:

• aangiften inkomstenbelasting voor de particulier
• aangiften inkomstenbelasting voor de ondernemer
• aangiften inkomstenbelasting voor de ondernemer met een BV (directeur-groot aandeelhouder)
• aangiften voor de Vennootschapsbelasting
• overige aangiften

→ Inkomstenbelasting particulier

Een belastingadviseur voor een particuliere aangifte: is dat als schieten met een kanon op een mug? Belastingadviseurs werken snel(ler dan u), zij kennen alle regels, de laatste ontwikkelingen en benutten zoveel mogelijk aftrek- of teruggaven. Niet vreemd, het is tenslotte hun dagelijks werk. Het tarief van goede en ervaren fiscalisten is weliswaar hoog maar ze verdienen dat ook ruimschoots voor de klant terug. Dat is vooral zo voor de complexere en grotere aangiften.

Speciaal vast, laag tarief

Particulieren kunnen bij HBZ met een vaste procedure hoge kwaliteit krijgen tegen een heel redelijk bedrag: € 105,- voor een enkele aangifte, € 135,- voor aangifte met partner (tarief 2020) Voor het overgrote deel van de particuliere aangiften gaat zo:

• U vraagt bij HBZ een vragenformulier aan voor uw aangifte IB

• U vult het (makkelijke) formulier in

• U ontvangt van ons een voorschotfactuur en betaald deze

• HBZ stelt de aangifte samen en stuurt hem ter ondertekening toe

• U stuurt de ondertekende aangifte terug

• HBZ dient de aangifte elektronisch bij de belastingdienst in

Aangiften die niet volledig binnen de mogelijkheden van het formulier passen, zijn complexer. Daarvoor legt HBZ u een aangepaste aanbieding voor.

De HBZ fiscalist kan meer voor u betekenen dan u misschien dacht.

→ Inkomstenbelasting ondernemers

Een fiscaal adviseur voor ondernemers: hoe groot moet je onderneming daarvoor zijn?

Vanaf het moment dat een ondernemer van zijn omzet kan leven is de bijdrage van een goed opgeleide fiscaal adviseur de investering waard. Zelfs een startfase kent speciale fiscale aspecten die de moeite waard zijn om op tijd te bekijken.

Professionaliteit
Het is logisch dat een ondernemer zich concentreert op waar hij of zij goed in is: de eigen onderneming leiden. Een fiscalist kan zich concentreren waar hij of zij goed in is: zoveel mogelijk uit de aangiften halen. Fiscaal advies is een volwassen vak waar veel energie en tijd in gestoken moet worden om het goed uit te oefenen. Een goede fiscalist weet alles van belastingwetgeving en alle veranderingen en juridische uitspraken daarin. Fiscaal advies is een specialisme dat er niet “bij” gedaan kan worden. HBZ biedt dat specialisme.

De praktijk
De dagelijkse praktijk laat zien dat vaak pas bij een boekencontrole door de belastingdienst duidelijk wordt of de aangiften, tot vijf jaar terug, goed waren. Op te weinig betaalde belasting wordt altijd een boete plus heffingsrente gelegd. De reden of oorzaak waarom te weinig betaald is bepaalt de hoogte van de boete. De ondernemer heeft meestal veel tijd in de aangiften gestoken en moet er daarna ook nog extra voor betalen. Dat is zuur en maakt deskundig fiscaal advies te meer de moeite waard.

Het is belangrijk om vanaf het eerste moment voor zo correct mogelijke aangiften te zorgen. De basis daarvoor is en blijft een degelijke boekhouding. De uitleg van de fiscale wetgeving is niet zwart-wit: daar worden dagelijks rechtszaken over gevoerd. De controleur neemt een formeel standpunt in op basis van de wet en de uitspraken.

Wettelijk is en blijft de ondernemer altijd zelf verantwoordelijk voor de aangiften en kan dat niet bij welke adviseur ook leggen. Het is aan de ondernemer aan te tonen dat de aangifte correct is of de aanslag onterecht. Het is efficiënter en goedkoper om verantwoorde aangiften te doen dan achteraf gecorrigeerd te worden.

HBZ heeft de maat van een MKB onderneming: uw onderneming.

→ Inkomstenbelasting Directeur – Grootaandeelhouder (DGA) 

Degelijk fiscaal advies voor een DGA is vanzelfsprekend en onontbeerlijk. In de situatie van een directeur-groot aandeelhouder spelen zoveel aspecten een rol dat professioneel advies zich altijd terugbetaalt: direct financieel én door de rust en het vertrouwen in een nabije en verre toekomst.

De aangifte van een DGA van een B.V. onderscheidt zich in een belangrijk aantal opzichten ten opzichte van een ondernemer van een eenmanszaak of een persoonlijke vennootschap. Een paar voorbeelden:

  • de rekening-courant verhouding met de B.V.
  • de rente vergoeding uit de rekening courant
  • inkomsten uit eigen aandelen (dividend, verkoop)
  • geen winst uit onderneming in de aangifte
  • belasting over vermogen van de DGA* dat ter beschikking gesteld is aan de B.V., met consequenties op de lange termijn
  • het onttrekken van geld uit de B.V. door middel van salaris, dividend of lening

Er spelen veel aspecten, ook door het jaar heen en in relatie met elkaar, een belangrijke rol. Alleen een jaarlijkse aangifte IB is niet toereikend om goed grip op de situatie van de DGA te houden. Om op tijd bij te sturen is het verstandig frequenter – en bij wijzigingen in de situatie opnieuw- de balans op te maken. Die rol past HBZ uitstekend:

voor de rust van de DGA en de bestuurbaarheid van de organisatie.

*) Typerend voorbeeld: de DGA verhuurt het bedrijfspand aan de B.V.

→ Vennootschapsbelasting (VpB)

De besloten vennootschap is een populaire rechtsvorm. Twee belangrijke, voordelige kenmerken:

• VpB-tarief is lager ten opzichte van de inkomstenbelasting van de ondernemer

• sterk verminderde aansprakelijkheidsrisico’s op het privé vermogen van de ondernemer

Van de ander kant zijn de fiscale aspecten gecompliceerd:

• aangifte VpB gebaseerd op de fiscale jaarrekening, afgeleid van de gewone jaarrekening

• afwijkende waarderingen van de vermogensbestanddelen

• afwijkende waarderingen van de vorming van voorzieningen

• (toch nog) ruimere fiscale mogelijkheden op pensioengebied

Op basis van een aangeleverde of door HBZ verzorgde jaarrekening kan de aangifte vennootschapsbelasting worden samengesteld.

Een deskundig samengestelde aangifte kan de onderneming aanzienlijke besparingen opleveren. HBZ heeft ruime ervaring op het gebied van de Vennnootschapsbelasting.

→ Overige aangiften

Omzet-, loon- en overige belastingen

De winkel van de belastingdienst is rijk gesorteerd en iedere artikel heeft een aparte behandeling nodig. Er zijn belastingen waarvoor u automatisch aangiftebiljetten ontvangt:

• omzetbelasting (BTW)

• loonbelasting (bij personeel)

Voor andere moet u zelf het initiatief nemen, sommige zelfs om een boete te vermijden:

• dividendbelasting

• successierechten

• schenkingsrecht

• voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting

• aanvraag zorgtoeslag

Het is altijd de moeite om HBZ voor te leggen of de aangifte eenvoudig zelf gedaan kan worden of dat met professionele kennis een beter resultaat gehaald kan worden.