Consultancy

trapoverloop_vanbovenConsultancy
Over financiële zaken kunt u zelf wel beslissen. Soms ontbreekt u de tijd u in een onderwerp te verdiepen of doet zich iets voor het eerst voor. U moet keuzes maken maar heeft niet een compleet overzicht of alle informatie paraat.

HBZ kan u in uw financiële zaken adviseren op het moment dat u dat nodig heeft. Een paar voorbeelden.

• Financiering en financieringstructuren
• Kostprijs bepaling, analyses, voor- en nacalculatie
• Analyse t.b.v. strategische beslissingen.
• Begeleiding bij kredietaanvraag
• Begeleiding bij fusies en overnames
• Organisatie-ontwikkeling
• Doorstart bij faillissementen
• Recovery bij dreigende faillissementen
• Cost-management
• Opzet en implementatie Bedrijf Informatie Systemen
• Reorganisaties

Voor deze of andere situaties nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.