Jaarrekeningen

boekenstapelAls ondernemer doet u er verstandig aan om uw financiële situatie en resultaten weer te geven in een jaarrekening. Een aantal organisaties waaronder BV’s, NV’s, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen zijn verplicht om jaarlijks hun jaarstukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel. In sommige gevallen geldt dit ook voor verenigingen en stichtingen.

De jaarrekening is gebaseerd op uw financiële administratie. Deze kan door uzelf gevoerd zijn of bij ons ingeboekt. Op basis van de ingevoerde administratie stelt HBZ voor u de balans en resultatenrekening samen, inclusief de daarbij behorende toelichting (de samenstellingsopdracht).

Mocht u meer zekerheid willen over uw opgestelde jaarcijfers, dan kunnen wij ook een vrijwillige controle- of beoordelingsopdracht uitvoeren.

Controle van de jaarrekening is een wettelijke verplichting indien uw onderneming bepaalde omvangscriteria overschrijdt (de wettelijk verplichte controleopdracht).

 

Soms wilt u echter meer zekerheid over de betrouwbaarheid van de cijfers, ook wanneer uw onderneming niet controleplichtig is. Deze wens kan ook vanuit de bank of eventuele andere aandeelhouders komen. Let wel: een vrijwillige controleopdracht geeft dus meer zekerheid over de betrouwbaarheid van de cijfers dan een beoordelingsopdracht.