Jaarrekeningen

boekenstapelDe jaarrekening is het financiële eindverslag over het boekjaar van uw bedrijf. Ze bevat de balans, de winst- en verliesrekening van het boekjaar, het kasstroomoverzicht en de toelichting daarop.

De jaarrekening is gebaseerd op uw financiële administratie. Deze kan door uzelf gevoerd zijn of bij ons ingeboekt. Op basis van de ingevoerde administratie stelt HBZ de jaarrekening voor u samen.

Als wij de jaarrekening samenstellen, sluiten we niet alleen een boekjaar af. We streven naar meer. We geven u financieel advies dat u handvatten geeft om uw zakelijke doelen te behalen, investeringsplannen te ondersteunen of andere toekomstplannen uit te laten komen. De jaarrekening geeft u een duidelijk inzicht in de financiële gang van zaken over het afgelopen boekjaar van uw bedrijf. Met de jaarrekening trekt u conclusies over het rendement en het vermogen van uw bedrijf. Maar natuurlijk kijken we allang niet meer alleen terug.

De jaarrekening heeft een hele andere functie gekregen. Zo zorgen wij dat onze klanten onder andere in beeld hebben:

  • Wat de belangrijkste financiële stromen zijn.
  • Welke gegevens u uit uw administratieve processen kunt gebruiken om sturing te geven.
  • Welke processen in het bedrijf elkaar beïnvloeden.
  • Of uw juridische structuur nog geschikt is.
  • Wat u moet doen om uw investeringsplannen waar te maken.
  • Wat u moet regelen om uw toekomstplannen en doelen uit te laten uitkomen.
  • Hoe uw bedrijf snel en flexibel kan reageren op veranderende omstandigheden.