Rapportage

printerdisplayTussentijdse rapportages

Alles onder controle!

U kunt niet zonder tussentijdse rapportages. Tussentijdse cijfers geven u managementinformatie. Het is van groot belang dat u de financiële ontwikkeling van uw onderneming altijd goed in beeld heeft. De jaarcijfers geven een goede indicatie, maar zijn niet erg actueel omdat ze pas na afloop van het boekjaar verschijnen. Zo houdt u geen grip op de zaak. Tussentijdse rapportages zijn meer dan handig. Ze zijn noodzakelijk. U kunt niet zonder. Maar hoe stelt u ze op? Zijn er regels? Hoe frequent?

Frequenter, actueler, efficiënter en effectiever

Wij helpen u graag bij het vaststellen van de vraag welke informatie relevant is voor de resultatenontwikkeling binnen uw onderneming. Wellicht kunt u volstaan met het volgen van enkele kengetallen. Wij adviseren u om in de aanvangsfase door ons te laten beoordelen of de door u intern opgestelde tussentijdse cijfers juist zijn, en derhalve geschikt zijn voor het trekken van conclusies en het nemen van maatregelen. De kosten die hier mee gemoeid zijn verdient u ruimschoots terug doordat u tijdig en snel actie kunt ondernemen ten aanzien van geconstateerde trends én zult u efficiencyvoordelen behalen bij het opstellen van de jaarrekening aangezien de basisgegevens dan al door ons periodiek zijn beoordeeld.