Rechtspraak

boekenstapelOveral waar mensen werken kunnen zaken anders lopen dan iedereen wenst. Komt u als klant er niet uit met ons kantoor, dan is er een oplossing via het Tuchtrecht: een college van juridische deskundigen die het beroep van accountant schoon willen houden van ongewenste ontwikkelingen en verschijnselen, voor de goede naam waken en klanten van accountants graag tevreden stelt.

Wij hopen dat u het nooit nodig zult vinden deze weg te bewandelen. Wij willen heel nadrukkelijk er direct met u uit willen komen bij verschillen van inzicht.

Over de Wet Tuchtrechtspraak Accountants: klik hier