Links

Interessante sites

Cash Control is cash flow management software en geeft de ondernemer inzicht in de maandelijkse inkomsten en
uitgaven. Met Cash Control heeft u grip op uw liquiditeit en kunt u uw onderneming beter sturen, zie http://www.cash-control.nl

Voor advies rondom Familieopvolging, Familie Management en ontwikkeling, training en coaching van de nieuwe generatie in
familiebedrijven www.denieuwetraditie.nl

Informatieve sites

Belastingdienst

rijksoverheid.nl/ministeries/bzk

Kamer van Koophandel

UWV

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)