Martin Hiele

Martin90x77Martin Hiele is geboren in Utrecht. Getrouwd, twee dochters en woonachtig in Amstelveen.

Na het gymnasium te hebben doorlopen ben ik in eerste instantie naar de HTS gegaan. Al hoewel de techniek mij trok heb ik toch besloten om Economie te gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Na afgestudeerd te zijn in de richting Algemene Economie heb ik mijn kennis nog verder verbreed door ook de richting Bedrijfseconomie af te ronden.

Omdat ik reeds gedurende langere tijd zelfstandig was, was de opleiding tot Registeraccountant een logische volgende stap. Daar leerde ik Lies van Zijp kennen. Inmiddels leerden wij ook Hans Beyer kennen. Samen met Hans zijn we aan de Molen 26 in Houten Hiele, Beyer & Van Zijp (HBZ) begonnen. Om te zorgen dat de fiscale kennis voldoende aanwezig zou zijn heb ik de richting Fiscale Economie/Recht gevolgd aan dezelfde universiteit. Na het afstuderen heb ik de vervolgopleiding bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs afgerond.

In 2000 was ons bedrijfspand aan de Molen 2 klaar en zijn we hier verder gegaan. Binnen HBZ ben ik verantwoordelijk voor de fiscale zaken en advisering op het gebied van reorganisaties, fusies en overnames en financieringen.