Zoals hiervoor al aangegeven kan de melding op verschillende tijdstippen worden gedaan, onder andere op het moment van het indienen van de aangifte. Een ondernemer kan in de veronderstelling zijn, dat hoe eerder de betalingsonmacht wordt gemeld, hoe beter dat is. En dat dit richting de belastingdienst de correcte manier van handelen is. Immers hoe sneller de ontvanger op de hoogte is van de problemen, des te beter. Dat is niet het geval. Als te vroeg wordt gemeld en er op het moment van de melding geen betalingsonmacht is, is het een vroegtijdige melding en niet rechtsgeldig. De ontvanger hoeft niet mede te delen dat dit geen correcte melding is. Alleen door het uitblijven van de bevestiging kan duidelijk worden dat geen correcte melding heeft plaatsgevonden. Het hangt dan weer van de ontvanger af, in hoeverre deze zich verantwoordelijk voelt en aan de ondernemer meedeelt dat deze beter opnieuw kan melden.

Soms wordt door de ondernemer als reden voor het niet tijdig melden de onbekendheid met de meldingsplicht genoemd. Het niet bekend zijn met de meldingsplicht is geen grond voor disculpatie ofwel een geldige reden op grond waarvan er geen sprake kan zijn van aansprakelijkheid. Ook het feit dat de adviseur of bijvoorbeeld de controller verzuimd heeft om de betalingsachterstand te melden is geen grond voor disculpatie.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *